Samlat system för miljövänligare byggvaror

Både byggföretag, beställare och myndigheter har blivit alltmer medvetna om vikten att undvika miljöfarliga och skadliga material i byggnationer. Länge var det dock svårt att överblicka farliga kemikalier i byggmaterial, vilket gav upphov till en kraftansträngning för att samla dessa. Det var startskottet för BASTA, ett system som listar godkända byggmaterial och är tillgängligt för alla på internet.
Per Löfgren är vd för Bastaonline, företaget som driver och följer upp kriterierna i BASTA, systemet där leverantörer listar sina godkända produkter avseende innehåll av farliga ämnen.
- Förr satt alla aktörer med separata listor över miljöfarliga kemikalier och produkter. Vi samlar istället godkända produkter via BASTA, förklarar Per.
Systemet är skapat för att fasa ut miljö- och hälsoskadliga produkter som annars riskerar att byggas in i hus och lokaler. Byggbranschen och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier var med i framtagandet av kriterierna och idag ägs Bastaonline av IVL, Svenska miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.
- Det är viktigt att de ledande byggföretagen är med i ett sådant här projekt från början för att kunna sätta press på leverantörerna att använda godkända material och registrera sig på Bastaonline, säger Per.
Leverantörerna av byggmaterial listar de produkter de säljer efter att ha ingått avtal med Bastaonline, sedan sker kontrollen retroaktivt genom revisioner med stickprov. Exempel på produkter som finns i BASTA´s register är kemikalier, lim, färger, betong, ytskikt och impregnerat trä.
- Systemet är delvis självreglerande eftersom leverantörerna håller koll på varandras produkter genom BASTA. Ser de något misstänkt anmäler de produkten till oss, förklarar Per.

BASTA initierades som ett EU-projekt för att komma tillrätta med miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterial. Idag är Bastaonline ett fristående bolag som inte är vinstdrivande, men går runt på de avgifter leverantörerna betalar för att få registrera sig.
- Ju längre vi har jobbat med BASTA, desto fler ställer krav på leverantörerna att uppfylla dem, konstaterar Per.
Efter att byggbranschen fått tydligare riktlinjer hoppas han kunna utvidga systemet till andra områden där kravet på miljövänliga produkter är stort.
- Både marknaden och myndigheterna kommer att ställa ännu större krav på produkternas miljöpåverkan framöver i olika branscher, spår Per.

Bastaonline AB

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 08-598 563 88
Fax: 08-598 563 90


Email:
per.lofgren@ivl.se

Hemsida:
www.bastaonline.se

Adress:
Bastaonline AB
Valhallavägen 81
10031 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN